Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Przebudowa dróg powiatowych nr 1448K i 1439K.

2019-05-13 13:55

Przygotowane przez Zarząd Dróg dwa wnioski o subwencję w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych uzyskały pomoc finansową zdobywając wysokie bo 2 i 5 miejsce na liście zadań zatwierdzonych do grantu. Dzięki 60% dofinansowaniu możliwa będzie gruntowna modernizacja 2 niżej wymienionych ciągów drogowych wpływając na znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu i podniesienie standardu obsługi jego uczestników. 


1. DROGA 1448 K TYMOWA - ŁOSOSINA DOLNA (KM 0+040,00 - 11+491,00) – 11,451 km.

Przebudowa dotyczy całego odcinka drogi nr 1448K na terenie powiatu brzeskiego biegnącego przez msc.Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty i Kąty o dł. 11, 451 km do granicy z powiatem nowosądeckim. W ramach prac zostanie wykonane:     
- poszerzenie jezdni do 5,50 m oraz wzmocnienie nawierzchni na całej długości 11 451 mb,
- przebudowa chodnika w msc. Kąty o szerokości 2,00 m na długości 190 mb, 
- przebudowa pobocza na chodnik w msc. Iwkowa o szerokości 2,00 m na długości 230 mb wraz z remontem przepustu ramowego w ciągu chodnika,
- budowa 3 przystanków komunikacyjnych,
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem w sąsiedztwie budynku UG Iwkowa,
- ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym,
- przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1450K  /wyłącznie skrzyżowanie bez przebudowy o dł. 48 mb. odcinka drogi wskazanego w zgłoszeniu/, 
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie poziome, pionowe, stalowe bariery i poręcze ochronne.

Ogólna wartość projektu 5 737 332,23 zł, w tym dotacja 3 442 399,00 zł oraz udział własny 2 294 933,23 zł.

Termin wykonania październik 2019 r.


2. DROGA 1439 K GNOJNIK - ZŁOTA (KM 0+014,00 - 8+279,00) – 8,265 km

Przebudowa dotyczy całego odcinka drogi nr 1439K na terenie powiatu brzeskiego biegnącego przez msc.Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie o dł. 8,265 km od DK 75 do DW 980. W ramach prac zostanie wykonane:
- poszerzenie jezdni do szerokość pasa ruchu klasy L - 5,50 m (2 x 2,75 m) i wzmocnienie nawierzchni na całej długości,
- kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,50 m w msc Lewniowa 643 mb oraz chodnika w msc. Gnojnik 556 mb,
- budowa 4 przystanków komunikacyjnych,
- ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym o szerokości 0,75 m na długości 13 101 mb,
- przebudowa 2 skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1440K i 1441K,
- budowa kanalizacji deszczowej ze studzienkami ściekowymi poza jezdnią 1 199 mb,
- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem,
- renowacja odwodnienia drogi - przepusty, drogowe rowy odwadniające,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie poziome, pionowe, stalowe bariery i poręcze ochronne.

Ogólna wartość projektu 5 194 159,50 zł, w tym dotacja 3 116 495,00 zł oraz udział własny  2 077 664,50 zł. 

Termin wykonania październik 2019 r.