Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Zamówienia publiczne

Aktualności NGO
2022-11-21 13:29

Przetarg - procedura krajowa - Zagospodarowanie poscaleniowe dla zadania pn: :Scalenia gruntów w części obrębu Bielcza , gmina Borzęcin,powiat brzeski" Etap I - Rekultywacje.

Ogłoszenie o zamówieniu...


Aktualności NGO
2022-11-15 13:04

Przetarg - procedura krajowa ""Modernizacja infrastruktury drogi powiatowej 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia

Ogłoszenie o zamówieniu...


Aktualności NGO
2022-10-06 10:28

Przetarg - procedura krajowa - MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGI POWIATOWEJ 1443K PORĘBA SPYTKOWSKA - BOCHNIA

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGI POWIATOWEJ 1443K PORĘBA SPYTKOWSKA - BOCHNIA


Aktualności NGO
2022-10-03 10:12

Przetarg - procedura Krajowa -BUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO DO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA POWIATU BRZESKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 94 KRAKÓW-RZESZÓW (ETAP I)

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ - pobierz materiały przetargowe...


Aktualności NGO
2022-09-28 13:04

Przetarg - procedura krajowa - Wykonanie projektu zagospodarowania poscaleniowego dla zadania pn.: Scalenia gruntów w części obrębu Szczepanów, Gmina Brzesko , Powiat Brzeski

Ogłoszenie o zamówieniu...


Aktualności NGO
2022-07-27 12:49

Przetarg - Przebudowa skrzyżowania dróg powiatwoych nr 1435K Brzesko- Cerekiew,nr 1422K Krzeczów - Grądy i drogi gminnej na rondo z odcinkami chodnika w miejscowości Jasień , Jodłówka

Ogłoszenie o zamówieniu...


Aktualności NGO
2022-07-06 10:23

PRZETARG procedura krajowa - Przebudowa skrzyżowania dróg powiatwoych nr 1435K Brzesko- Cerekiew,nr 1422K Krzeczów - Grądy i drogi gminnej na rondo z odcinkami chodnika w miejscowości Jasień , Jodłówka

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1435 K Brzesko – Cerekiew, nr 1442 K Krzeczów – Grądy i drogi gminnej na rondo z odcinkami chodnika w miejscowości Jasień, Jodłówka.


Aktualności NGO
2022-06-10 10:05

PRZETARG procedura krajowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1433K Mokrzyska – Bucze – Mokrzyska na odcinku I w km od 0 +000,00 do km 0+ 920,00; na odcinku II w km od 1+130,00 do km 7+870,00; na odcinku III w km od 8+261,00 do km 8+641,00

Ogłoszenie o zamówieniu...


Aktualności NGO
2022-04-28 10:56

PRZETARG procedura krajowa - Budowa chodników z kanalizacją deszczową z podziałem na części

Ogłoszenie ozamówieniu...


Aktualności NGO
2022-04-01 09:43

PRZETRAG -procedura krajowa Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym w części obrębu Brzesko , Gmina Brzesko , Powiat brzeski .

Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym w części obrębu Brzesko , Gmina Brzesko , Powiat brzeski .