Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Informacja o realizowanych robotach na sieci dróg powiatowych w 2019 r.

2019-09-20 09:09

I. Inwestycje 

1. Przebudowa dróg - łączna długość przebudowanej sieci drogowej wynosi 19,8 km. 

2. Budowa chodników - porozumienia z gminami (współfinansowanie w wysokości 50% wartości robót) łączna długość 3,9 km 

3. Pozostałe wydatki inwestycyjne (przygotowanie inwestycji) 
 - projekt chodnika przy DP 1430 K na odc. Jadowniki - Sterkowiec 2,8 km
 - projekt chodnika przy DP 1444 K w Porębie Spytkowskiej 2,48 km

II. Bieżące utrzymanie dróg i mostów (limit 2,5 mln zł):

- zimowe utrzymanie dróg - 1 mln zł

- utrzymanie dwóch przepraw prmowych - 600 tys. zł

- remonty cząstkowe, roboty z zakresu bezpieczeństwa i estetyki, oznakowanie, roboty awaryjne, roboty odwadniające itp. - 900 tys. zł. Zakres tych robót z uwagi na pozostajacy do dyspozycji limit finansowy będzie z konieczności ograniczony. 

Łączny budżet przeznaczony na drogi w 2019 r. wynosi 19,1 mln zł.