Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Modernizacja dróg w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019

2019-09-20 09:28

Przygotowane profesjonalnie przez Zarząd Dróg dwa wnioski o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019  zyskały pomoc finansową uzyskując wysokie bo 2 i 5 miejsce na liście.

Dzięki temu za połowę kwoty możliwa będzie gruntowna modernizacja tych ciągów drogowych wpływająca na znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu i podniesienie standardu obsługi jego  uczestników.  

I. DROGA 1448 K TYMOWA - ŁOSOSINA DOLNA (KM 0+040,00 - 11+491,00 ) – 11,451 km

1. Ocena - 2 miejsce na ostatecznej liście rankingowej wśród powiatów (na złożonych 25 wniosków )

2. DP1448 K - Tymowa - Łososina Dolna ( w msc. Tymowa, Iwkowa ,Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty, Kąty )

3. Przebudowa dotyczy całego odcinka drogi nr 1448K na terenie powiatu brzeskiego tj. 11, 451 km do granicy z powiatem nowosądeckim w tym :                             

- poszerzenie jezdni do 5,50 m, oraz wzmocnienie nawierzchni na całej długości 11 451 mb,
- przebudowa chodnika w msc. Kąty o szerokości 2,00 m na długości 190 mb,
- przebudowa pobocza na chodnik w msc Iwkowa o szerokości 2,00 m na długości 230 mb, wraz z remontem przepustu ramowego w ciągu chodnika,  
- budowa 3 przystanków komunikacyjnych,                                                         
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem w sąsiedztwie budynku UG Iwkowa,       
- ulepszeniepoboczy gruntowych kruszywem kamiennym,                                                               
- przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1450K  / wyłącznie skrzyżowanie bez przebudowy o dł. 48 mb. odcinka drogi wskazanego w zgłoszeniu /,               
- urządzenia  bezpieczeństwa ruchu : oznakowanie poziome, pionowe, stalowe bariery i poręcze ochronne.

4. Miejscowości: 
Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty i Kąty. Kilometraż 0+040 do 11+491 tj. 11,451 km.   

5. Ogólna wartość projektu 5 737 332,23 zł w tym :

- udział powiatu    1 752 432,23 zł
- dotacja               3 436 188,00 zł
- udział gmin           548 712,00 zł

Termin wykonania październik 2019 r.

II. DROGA 1439 K GNOJNIK - ZŁOTA ( KM 0+014,00 - 8+279,00 ) – 8,265 km

1. Ocena - 5 miejsce na ostatecznej liście rankingowej wśród powiatów (na 25 złożonych wniosków)

2. DP 1439 K Gnojnik - Złota ( w msc. Gnojnik, Lewniowa ,Złota , Biskupice Melsztyńskie )

3. Przebudowa dotyczy całej długości drogi od DK 75 do DW 980 tj. 8,265 km w tym:             

- poszerzenie jezdni do szerokość pasa ruchu klasy L - 5,50 m ( 2 x 2,75 m)  i wzmocnienie nawierzchni na całej długości,                                                                       
- kontynuacja budowy ciągu pieszo rowerowego o szerokości 2,50 m w msc Lewniowa 643 mb, oraz chodnika w msc. Gnojnik 556 mb,                                                  
- budowa 4 przystanków komunikacyjnych ,
- ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym o szerokości 0,75 m na długości  13 101 mb,
- przebudowa 2 skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1440 K i 1441K,                         
- budowa kanalizacji deszczowej ze studzienkami ściekowymi poza jezdnią 1 199 mb,           
- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem,                                       
- renowacja odwodnienia drogi -  przepusty, drogowe rowy odwadniające,                                      
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie poziome, pionowe, stalowe bariery i poręcze ochronne.

Miejscowości: Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie

5. Ogólna wartość projektu 5 194 159,50 zł w tym:

- udział powiatu   1 493 209,39 zł
- dotacja              3 107 093,00 zł.
- udział gmin          593 857,11  zł

Termin wykonania październik 2019 r.