Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Nowe inwestycje na drogach powiatowych w 2020 roku

2020-01-03 09:00

Przygotowane przez Zarząd Dróg dwa wnioski o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych planowane do realizacji w 2020 r. uzyskały pomoc finansową uzyskując wysokie bo 2 i 3 miejsce na liście.
Dzięki temu za 20% kwoty stanowiącej wartość prac możliwa będzie gruntowna modernizacja dwóch ciągów drogowych na całej długości wpływająca na znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu i podniesienie standardu obsługi jego uczestników.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty którą dla obu zadań złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. z Dębicy.

I. DROGA NR 1422K BIADOLINY SZLACHECKIE - SUFCZYN (KM 0+011,00 - 3+690,00) W MSC. BIADOLINY SZLACHECKIE, PERŁA, SUFCZYN – 3,679 KM

  1. Ocena - 2 miejsce na ostatecznej liście projektów zatwierdzonych do realizacji (na złożonych 41 wniosków )
  2. Przebudowa dotyczy drogi nr 1422 K na całej długości tj.3,679 km.

  Zakres prac obejmuje: 
- poszerzenie jezdni do 5,50 m, oraz wzmocnienie nawierzchni na całej długości,
- budowa chodników w msc. Perła o długości 210 m oraz Sufczyn o dł.510 m,
- wzmocnienie konstrukcji jezdni warstwami z betonu asfaltowego,
- budowa zatoki autobusowej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej,
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej,      
- ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym,
- przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie wyniesionego z drogą gminną km 0+700,
- pogłębienie drogowych rowów odwadniających,
- przebudowa przepustów 8 szt.,
- urządzenia  bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie poziome, pionowe, stalowe bariery i poręcze ochronne,
- montaż radaru ze znakiem aktywnym i informacją o prędkości pojazdu - km 12+365.

  1. Ogólna wartość projektu 2 718 723,86 zł w tym:

- udział powiatu  543 744,86 zł  (w tym udział Gminy Dębno 319 788,72 zł)

- dotacja          2 174 979,00 zł

  1. Rozpoczęcie robót - październik 2019 r.
  2. Termin zakończenia robót - wrzesień  2020 r.

 

II. DROGA NR 1431K PRZYBORÓW PRZEZ WIEŚ (KM 0+012,00 - 2+089,00) W MSC. PRZYBORÓW – 2,077 KM

  1. Ocena - 3 miejsce na ostatecznej liście projektów zatwierdzonych do realizacji (na złożonych 41 wniosków)
  2. Przebudowa dotyczy drogi nr 1431 K na całej długości tj. 2,077 km.

  Zakres prac obejmuje: 
- poszerzenie jezdni do 5,50 m, oraz wzmocnienie nawierzchni na całej długości,
- budowa chodników w msc. Przyborów na długości 300 m - wzmocnienie konstrukcji jezdni warstwami z betonu asfaltowego,
- budowa zatoki autobusowej  km 0 +700,                                                      
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i kościoła km 1+755,     
- ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym,
-przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie wyniesionego z drogą gminną sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i kościoła w km 1+740,
- pogłębienie drogowych rowów odwadniających,
- przebudowa przepustów 1 szt.,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie poziome, pionowe, stalowe bariery i poręcze ochronne,
- montaż radaru ze znakiem aktywnym i informacją o prędkości pojazdu w sąsiedztwie szkoły Podstawowej km 1+930.

  1. Ogólna wartość projektu 1 403 046,80 zł w tym:

- udział powiatu  280 609,80 zł   (w tym udział Gminy Borzęcin 210 097,00 zł)

- dotacja          1 122 437,00 zł

  1. Rozpoczęcie robót -  październik 2019 r.
  2. Termin zakończenia robót - wrzesień  2020 r.