Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Nowe inwestycje drogowe w 2020/2021r.

2020-06-29 14:48

Rozpoczęto prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa – Żelichów w km 0+010,00 - 5+194,21 w  msc. Szczurowa, Dołęga, Zaborów, na terenie powiatu brzeskiego w gminie Szczurowa.

Przygotowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku wniosek o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych planowany do realizacji w 2020/2021 r. uzyskał pomoc finansową .

Dzięki temu za 25 % kwoty stanowiącej wartość prac możliwa będzie gruntowna modernizacja tego ciągu drogowego wpływająca na znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu i podniesienie standardu obsługi jego uczestników.  

 Przebudowa dotyczy drogi powiatowej na odcinku Szczurowa (skrzyżowanie z DW 964) do skrzyżowania w Zaborowie (k. Domu Ludowego) na  długości  5,2 km.

 Zakres prac obejmuje:

- poszerzenie jezdni do 5,50 m  na całej długości,

- przebudowa chodnika w msc. Szczurowa,  

- wzmocnienie konstrukcji jezdni warstwami betonu asfaltowego,

- budowa zatoki autobusowej w km 1+300 (Włoszyn w sąsiedztwie stacji paliw),

- wykonanie przejścia dla pieszych z azylem km 5+170 (wyspą dzielącą) z oznakowaniem aktywnym (skrzyżowanie k. Domu Ludowego w Zaborowie),    

- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w km 1+290 z oznakowaniem aktywnym (Włoszyn w sąsiedztwie stacji paliw),   

- ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym,

 - przebudowa skrzyżowań (na wyniesione) z drogami gminnymi w Zaborowie km 4+880 (w sąsiedztwie remizy OSP),

- restytucja (na odcinkach tego wymagających) rowów odwadniających drogę,

- przebudowa uszkodzonych przepustów pod drogą,

 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie poziome, pionowe, stalowe bariery i poręcze ochronne,

- montaż radaru ze znakiem aktywnym i informacją o prędkości pojazdu km 1+040 (przed wjazdem do Włoszyna od str. Szczurowej),

- roboty remontowe na obiekcie mostowym.

 Całkowita wartość projektu po przetargu                                 3 496 855,56 zł.                  w tym :

- dotacja FDS                                                                                  2 622 640,00 zł.

- udział powiatu                                                                                  499 215,56 zł.

- udział Gminy Szczurowa                                                                  375 000,00 zł

Rozpoczęcie robót   -  czerwiec 2020 r.

Termin zakończenia robót  -  wrzesień  2021 r.

_________________________________________________________________

W 2020 r. wykonany zostanie za kwotę 1 063 458,01zł następujący zakres robót :

- wykonanie poszerzeń jezdni (koryto i w-wy podbudowy) - bez nawierzchni bitumicznej,

- przebudowa chodnika w msc. Szczurowa,

- przebudowa uszkodzonych przepustów pod drogą,

- roboty remontowe na obiekcie mostowym na rz. Uszwicy.

 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe LIMDROG z Limanowej.