Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Przebudowa drogi 1305 K Szczurowa - Żelichów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

2021-05-31 08:12
Przebudowa drogi 1305 K Szczurowa - Żelichów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

31.05.2021

W kwietniu 2021r, przystąpiono do kontynuacji prac związanych z przebudową drogi. Do końca maja wykonano prace polegające na m.in:
- dokończeniu przebudowy  elementów odwodnienia
- wykonaniu zatoki autobusowej
- wykonaniu skrzyżowania wyniesionego
- ułożeniu dwóch warstw nawierzchni bitumicznej na całym odcinku objętym przebudową
- umocnieniu poboczy kruszywem
Pozostałe prace związane głównie z oznakowaniem pionowym,  poziomym i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu zostaną wykonane do końca lipca br. 

30.11.2020 

Trwają intensywne prace związane z przebudową DP 1305 K na odcinku Szczurowa – Zaborów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja inwestycji odbywa się w cyklu dwuletnim . Roboty wykonywane w pierwszym etapie przewidziane do wykonania w 2020 r. o wartości 1,1 mln zł. stanowiącej 30 % ogólnej wartości kontraktu dobiegają końca.

Stan zaawansowania prac określa się na ok.85%.

W ramach umowy wykonano już :

Remont mostu na rzece Uszwica w Szczurowej ( przys. Włoszyn) dł.99 m (rok budowy 1973 )  obejmujący:

- rozbiórkę krawężników , chodnika i gzymsów,

- wykonanie krawężników granitowych i restytucję płyty betonowej chodnika  wraz  nawierzchnią pokrytą nowoczesną  powłoką hydroizolacyjną z modyfikowanego bitumu,

- wykonanie gzymsów z ich pomalowaniem kolorową warstwą ochronną,

- uzupełnienie ubytków betonu i otuliny zbrojenia przyczółków i filarów,

- montaż wpustów odwadniających płytę nośną i barieroporęczy,

-  prace porządkowe w korycie rzeki.

Przebudowę chodnika od skrzyżowania z drogą wojewódzką w Szczurowej dł. 180  m obejmującą:

- wykonanie nowej kanalizacji ,krawężnika i  nawierzchni z materiałów wibroprasowanych oraz ścieku  przykrawężnikowego z kostki brukowej w celu eliminacji zastoisk wody w tym równinnym terenie.

Przebudowę 4 istniejących pod koroną drogi przepustów w celu uporządkowania odwodnienia drogi oraz przyległego terenu.

Trwają jeszcze prace związane z wykonaniem konstrukcji jezdni na poszerzeniach do normatywnej szerokości.

ZAKOŃCZENIE ROBÓT  ( NAWIERZCHNIA BITUMICZNA, POBOCZA , URZĄDZENIA I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU)  ZGODNIE Z KONTRAKTEM  NASTĄPI W ROKU PRZYSZŁYM.

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna

Zobacz galerię