Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Inwestycje drogowe 2021-2022 - FDS

2022-10-27 14:17

Zadania uzyskały dofinansowanie z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 55 % kosztów inwestycji oraz wsparcie Gminy Brzesko i Borzęcin w kwocie 2,8 mln zł.

Inwestycja realizowana była w latach 2021 / 2022 

  Zakres robót na drogach:

- poszerzenie jezdni do 5,50 m, oraz wzmocnienie nawierzchni na całej długości,  
- budowa chodników z kanalizacją deszczową,
- wzmocnienie konstrukcji jezdni warstwami  betonu asfaltowego,
- budowa zatok autobusowych,
- wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym,      
- ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym,
- przebudowa skrzyżowań,
- pogłębienie drogowych rowów odwadniających,
- przebudowa przepustów,
- urządzenia  bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie poziome, pionowe, stalowe bariery i poręcze ochronne,
- montaż radarów ze znakiem aktywnym i informacją o prędkości pojazdu,
- przekładki i przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia inżynieryjnego terenu: gazociągu, wodociągu, sieci telekomunikacyjnej i energetycznej,
- remont mostu na rzece Uszwica w Borzęcinie.

Zadanie nr 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko – Szczepanów –  Borzęcin w km od 2+465,00 do km 5+312,00 w miejscowościach Jadowniki, Sterkowiec, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko 

- długość 2,85 km
- wartość robót 9,5 mln
- źródła finansowania FDS - 55% Powiat -45%

jadowniki-img-20221020-114257.jpg

jadowniki-img-20221020-114428.jpg

jadowniki-img-20221020-115243.jpg

jadowniki-img-20221020-114703.jpg

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 1436 K Brzesko – Okocim – Jadowniki w km od 6+635,00 do km 8+860,00 w miejscowości Jadowniki, Powiat Brzeski Gmina Brzesko 

- długość - 2,22 km
- wartość robót - 2,2 mln
- źródła dofinansowania - FDS - 55%, Powiat - 45%

jadowniki-witosa.jpg

jadowniki-witosa-1.jpg

Zadanie nr 3

Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin w km od  10 +826,00  do  km 16+180,00  w  miejscowościach Przyborów, Borzęcin, Powiat Brzeski, Gmina Borzęcin

- długość 5,35 km
- wartość robót - 3,7 mln
- żródła dofinansowania FDS - 55%, Powiat - 45%

przyborow-fds-1.jpg

przyborow-fds-2.jpg

przyborow-fds-3.jpg

przyborow-fds.jpg

 Łącznie w ciągu niespełna 1,5 roku gruntownie zmodernizowanych zostało 25 km dróg ( co stanowi blisko 10% całej  sieci drogowej) o wartości robót 31,1 mln zł.

Jeśli do tego dodać 1,5 km nowych dróg wykonanych w ramach scaleń poautostradowych o wartości 2,5 mln zł oraz 0, 9 km chodników za 1,2 mln zł to łączna wartość zadań inwestycyjnych wykonanych w tym przedziale czasowym zamyka się kwotą  34.8 mln zł.