Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Wnioski do pobrania

Zgłoszenie wprowadzenia zmian w stałej/czasowej organizacji ruchu.    doc.

 

Wniosek o wyrażenie zgody na przejazd samochodami cieżarowymi po drogach powiatowych.    doc.

 

Budowa i przebudowa zjazdów z drogi powiatowej:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu   doc
2. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z przebudową lub budową zjazdu. doc. 
3. Wniosek o uzgodnienie projektu zjazdu doc

 

 

Lokalizacja urządzenia infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznnej w pasie drogowym.  doc.
2. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego urządzenia infrastruktury technicznej lokalizowanego w obrębie pasa drogowego. niezwiązanej z potrzebami zarzązania drogami i potrzebami ruchu drogowego.  doc.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym.  doc.
4. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z wbudowaniem, przebudową lub remontem urządzenia infrastruktury technicznej.  doc.
5. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii.  doc.

 

Uzgodnienie lokalizacji, budowy i przebudowy ogrodzeń.
1. Wniosek o lokalizację ogrodzenia. doc.

 

Umieszczenie reklam w pasie drogowym. 
1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym.  doc.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszcenie reklamy w pasie drogowym.  doc.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem reklamy.  doc.

 

Uzgodnienie lokalizacji obiektów budowlanych względem granic pasa drogowego.  
1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budowy, przebudowy obiektów budowlanych.  doc.


Oświadczenie o połączeniu działki z drogą powiatową.
1. Wniosek o wydanie oświadczenia o połączeniu działki z drogą powiatową istniejącym zjazdem.  doc.
2. Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą powiatową.  doc.

 

Korzystanie z przystanków autobusowych.  
1. Wniosek o wydanie zgody i warunków na korzystanie z przystanków.  doc.