Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej zdp.powiatbrzeski.pl

Wstęp deklaracji

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej zdp.powiatbrzeski.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
32-800 Brzesko

Ułatwienia na stronie podmiotowej zdp.powiatbrzeski.pl

Strona podmiotowa zdp.powiatbrzeski. pl posiada takie ułatwienia jak:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-11-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Angelika Stec 
e-mail: zdpbrzesko@onet.pl 
Telefon: 14 663 12 21

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6

 1. Dojazd do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 – do urzędu można dotrzeć drogą gminną, ul. Adama Mickiewicza.
 2. Opis dostępności wejścia:
  Do budynku prowadzi jedno wejście otwierane bezdotykowo ogólnodostępne w godzinach pracy Zarządu. Przy wejściu znajduje się podjazd przystosowany dla niepełnosprawnych. Budynek nie posiada ogólnodostępnego parkingu, jednak przy budynku są miejsca parkingowe, również wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostępności toalet:
  Toaleta zostaje udostępniona petentom Zarządu Dróg Powiatowych.
 4. Ułatwienia likwidujące bariery architektoniczne w budynku:
  Wszystkie pomieszczenia biurowe Zarządu znajdują się na parterze budynku. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów, ułatwiając dostanie się osób niepełnosprawnych. Pracownicy w razie potrzeby są w stanie pomóc w dostaniu się do odpowiedniego pokoju.
 5. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku oraz :
  tablica informacyjna umieszczona jest na parterze przy wejściu do budynku.
 6. Dziennik Podawczy znajduje się w pokoju nr 6 na parterze. Oznaczony jest tablicą ze strzałką wskazującą odpowiednie drzwi.